Home / Thús

Wolkom Thús op de officiële website van de Andringa Stichting.

Achttien generaties geschiedenis en stambomen van de Friese families Andringa vanaf 1450.

Het Andringa wapen, zoals geregistreerd in 1983 door de Fryske Rie foar Heraldyk. De nakomelingen van Tyard Andringha van Akkrum zijn gerechtigd dit wapen te voeren.
Klik hier voor meer info over ons wapen.

 

Het bestuur van de Andringa Stichting heeft helaas moeten besluiten de volgende

Andringa Familiedag

i.v.m. corona tot nadere datum uit te stellen.

 


Joris Andringa

van schrijver, kaapvaarder en kapitein bij Michiel de Ruyter tot benoemd gouverneur van Nieuw Amsterdam in de 17e eeuw.
Een lesje vaderlandse geschiedenis.
Klik hier


Het Aldfaer project.
De Andringa Stichting is druk bezig de drie  Andringa boeken (1983/1996/2016) te digitaliseren en te publiceren op deze website.
Samen met de website-werkgroep zijn enkele Andringa familieleden actief om alle gegevens in te voeren in het Friese genealogie programma Aldfaer.
Zie foto
   Lees meer 

Diverse familie-takken zijn al vernieuwd volgens Andringa Boek 3 button_ald_groen
en hebben nu AB3 status met update ASN72.
Zie pagina Stambomen / Parentelen.

perkamentASN abonnees en donateurs van de Andringa Stichting kunnen het wachtwoord voor de stamboompagina’s aanvragen bij het secretariaat.
Sinds 1 november 2020 is het wachtwoord aangepast.

Uw eigen Andringa-code (2 hoofdletters met een aantal cijfers) vindt u op de enveloppe van ASN.

Alle Friezen zingen / sjongeFries paard met Friezin in kostuum
Friesche Volkslied
Fryske Ferskes
Lemster mannenkoor   Wêr de dyk it lân omklammet
Leeuwarden  Draarorgel “De Gouwe”
In Nije Dei    De Kast – Siep van de Ploeg
Nynke Laverman   sjongt Slauwerhof Fado triste
Simmer 2000 – Boerebûterfeart Nei Omsk  Rients Gratema (80 jaar)
boerebutterrients gratama

Puzzle voor genealogen  I’m My Own Grandpa


Interessante historische websites over Friesland

Afbeelding_4_biggerCanon van de Friesche geschiedenis  11 en 30
De Stichting Alde Fryske Tsjerken
Stinsen en States in Friesland


Deze website wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd. Aanvullingen en fouten zijn dan ook van harte welkom via het secretariaat va
underconstruction2n de Andringa Stichting.

naar boven