Grietmannen in de Andringa-state

In de 16e en 17e eeuw zijn er diverse grietmannen van Andringa huize geweest. De meeste behoorden tot de Friesche land-adel zoals b.v.  het geslacht Andringa de Kempenaer, Burmania en de van Haersma Buma’s. Deze voorname geslachten bewoonden meestal een State … Meer lezen over Grietmannen in de Andringa-state