Parenteel van Pytter Sybrens ANDRINGA(N33=Q)

Index

1.1 Sybren P. ANDRINGA (1)
 *±1674 Leeuwarden
 †<1679
1.2 Sybren ANDRINGA (2)
 *±1679 Leeuwarden
 †<1684 Leeuwarden
1.3 Janke ANDRINGA (2)
 *±1680 Leeuwarden
1.4 Aaltie ANDRINGA (2)
 *±1681 Leeuwarden
1.5.1.1 Yfke P.
 *±1748 Leeuwarden
 †±1750 Leeuwarden
1.5.1.2 Yfke ANDRINGA
 *±1750 Leeuwarden
 †29-05-1791 Dokkum
X 03-05-1772 Dokkum 
Freerk Cuperij
 *±1742 Dokkum
 †22-04-1789 Dokkum
1.5.1 Pieter ANDRINGA(Q11)
 *±1716 Leeuwarden
 †±01-02-1759 Leeuwarden
X 05-03-1747 Leeuwarden 
Luirtske D. Donia
 *±1724 Sneek
 †>1750 Leeuwarden
1.5.2 Sara ANDRINGA(Q12)
 *±1718 Leeuwarden
 †<1753 Leeuwarden
X 25-03-1742 Leeuwarden 
Claas Kroon
 *<1722 Leeuwarden
 †?-12-1791 Leeuwarden
1.5.3.1 Grietje ANDRINGA (1)
 *±1752 Huizum
 †09-04-1789 Harlingen
X 04-05-1783 Harlingen 
Pieter K. Lanting
1.5.3 Johannes ANDRINGA(Q13)
 *±1729 Leeuwarden
 †11-09-1796 Franeker
X (1) 16-11-1749 Leeuwarden 
Anke J.
 *±1729 Leeuwarden
 †<1769 Leeuwarden
X (2) 08-01-1769 Franeker 
Ytje L. Salverda
 *28-03-1726 Tzum
 †28-12-1804 Franeker
1.5 Sybren P. ANDRINGA(Q1) (2)
 *±1683 Leeuwarden
 †1752 Leeuwarden
X 12-05-1715 Leeuwarden 
Yfke F.
 *<1700 Leeuwarden
 †>1772 Leeuwarden
1.6 Trijntie ANDRINGA (2)
 *±1685 Leeuwarden
1.7 Antie ANDRINGA (2)
 *±1689 Leeuwarden
1.8 Claaske ANDRINGA (2)
 *±1690 Leeuwarden
 †<1695 Leeuwarden
1.9 Ruiertie ANDRINGA (2)
 *±1692 Leeuwarden
1.10 Ruierdt ANDRINGA (2)
 *±1694 Leeuwarden
1.11.1 Pieter G.
 *1724 Leeuwarden
1.11 Claaske ANDRINGA(Q2) (2)
 *±1695 Leeuwarden
 †±01-12-1758 Leeuwarden
X 09-03-1721 Leeuwarden 
GabriŽl N.
 *±1700
1 Pytter S. ANDRINGA(N33=Q)
 *>1630 Edens
 †>1695 Leeuwarden
X (1) 15-03-1674 Leeuwarden 
Aaltje H.
 †<1678 Leeuwarden
X (2) 24-02-1678 Leeuwarden 
Pytie R. Wartena
 *±1653 Leeuwarden
 †>1702 Leeuwarden
I
II
III
IV
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 08-10-2012 00:00
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♂
Sybren Pytters ANDRINGA
leeftijd: < 5 jaar
*±1674 Leeuwarden
~18-12-1674 Leeuwarden
<1679
1.2 ♂
Sybren ANDRINGA
leeftijd: < 5 jaar
*±1679 Leeuwarden
~02-02-1679 Leeuwarden
<1684 Leeuwarden
1.3 ♀
Janke ANDRINGA
*±1680 Leeuwarden
~04-04-1680 Leeuwarden
1.4 ♀
Aaltie ANDRINGA
*±1681 Leeuwarden
~04-12-1681 Leeuwarden
1.5.1.1 ♀
Yfke Pieters
leeftijd: ± 2 jaar
*±1748 Leeuwarden
~14-01-1748 Leeuwarden
±1750 Leeuwarden
1.5.1.2 ♀
Yfke ANDRINGA
leeftijd: ± 41 jaar
*±1750 Leeuwarden
~19-11-1750 Leeuwarden
29-05-1791 Dokkum
huwelijk 03-05-1772 in Dokkum met
Freerk Cuperij
leeftijd: ± 47 jaar
*±1742 Dokkum
~17-06-1742 Dokkum
22-04-1789 Dokkum
1.5.1 ♂
Pieter ANDRINGA(Q11)
leeftijd: ± 43 jaar
*±1716 Leeuwarden
~08-11-1716 Leeuwarden
±01-02-1759 Leeuwarden
[]10-02-1759 Leeuwarden
huwelijk 05-03-1747 in Leeuwarden met
Luirtske Dirks Donia
leeftijd: > 26 jaar
*±1724 Sneek
>1750 Leeuwarden
1.5.2 ♀
Sara ANDRINGA(Q12)
leeftijd: < 35 jaar
*±1718 Leeuwarden
~26-05-1718 Leeuwarden
<1753 Leeuwarden
huwelijk 25-03-1742 in Leeuwarden met
Claas Kroon
leeftijd: > 69 jaar
*<1722 Leeuwarden
?-12-1791 Leeuwarden
[]19-12-1791 Leeuwarden
1.5.3.1 ♀
Grietje ANDRINGA
leeftijd: ± 37 jaar
*±1752 Huizum
~02-04-1752 Huizum
09-04-1789 Harlingen
huwelijk 04-05-1783 in Harlingen met
Pieter Kleises Lanting
1.5.3 ♂
Johannes ANDRINGA(Q13)
leeftijd: ± 67 jaar
*±1729 Leeuwarden
~26-12-1772 Leeuwarden
11-09-1796 Franeker
relaties:
(1) huwelijk 16-11-1749 in Leeuwarden met
Anke Jans
leeftijd: < 40 jaar
*±1729 Leeuwarden
<1769 Leeuwarden
(2) huwelijk 08-01-1769 in Franeker met
Ytje Lammerts Salverda
leeftijd: 78 jaar
*28-03-1726 Tzum
28-12-1804 Franeker
1.5 ♂
Sybren Pieters (Sybrant) ANDRINGA(Q1)
leeftijd: ± 69 jaar
*±1683 Leeuwarden
~06-06-1683 Leeuwarden
1752 Leeuwarden
[]06-07-1752 Leeuwarden
huwelijk 12-05-1715 in Leeuwarden met
Yfke Freerks
leeftijd: > 72 jaar
*<1700 Leeuwarden
>1772 Leeuwarden
1.6 ♀
Trijntie ANDRINGA
*±1685 Leeuwarden
~16-09-1685 Leeuwarden
1.7 ♀
Antie ANDRINGA
*±1689 Leeuwarden
~01-01-1689 Leeuwarden
1.8 ♀
Claaske ANDRINGA
leeftijd: < 5 jaar
*±1690 Leeuwarden
~22-01-1690 Leeuwarden
<1695 Leeuwarden
1.9 ♀
Ruiertie ANDRINGA
*±1692 Leeuwarden
~03-01-1692 Leeuwarden
1.10 ♂
Ruierdt ANDRINGA
*±1694 Leeuwarden
~22-04-1692 Leeuwarden
1.11.1 ♂
Pieter GabriŽls
*1724 Leeuwarden
1.11 ♀
Claaske ANDRINGA(Q2)
leeftijd: ± 63 jaar
*±1695 Leeuwarden
~07-08-1695 Leeuwarden
±01-12-1758 Leeuwarden
[]16-12-1758 Leeuwarden
huwelijk 09-03-1721 in Leeuwarden met
GabriŽl Nicolai
*±1700
1 ♂
Pytter Sybrens ANDRINGA(N33=Q)
*>1630 Edens
>1695 Leeuwarden
relaties:
(1) huwelijk 15-03-1674 in Leeuwarden met
Aaltje Hendriks
<1678 Leeuwarden
(2) huwelijk 24-02-1678 in Leeuwarden met
Pytie Ruurds Wartena
leeftijd: > 49 jaar
*±1653 Leeuwarden
>1702 Leeuwarden