Het Andringa wapen

Wapen_AndringaHet Andringa wapen, zoals geregistreerd in 1983 door de Fryske Rie foar Heraldyk.
De nakomelingen van Tyard Andringha van Akkrum zijn gerechtigd dit wapen te voeren.

Verdere verklaring van het wapen wacht nog op info van Tresoar.

 

 

naar boven