Bestuur

Bestuursleden Andringa Stichting

Voorzitter / Foarsitter
Dhr. Cees Andringa (YA21214)
te Veeningen (Drenthe)

 

Foto Tsjikke andringa1Algemeen secretaris / sekretaris
Mw. Tsjikke Andringa (YB12214)  te Veenwouden
Administratie en beheer familiearchief
Hoofdredacteur ASN en ASNE

 

P1050781 EppiePenningmeester / Ponghâlder
Mw. Eppy Andringa – Bijma (SA1212) te  Kollum
Voor alle geldhandelingen; contributies ASN en bestellingen van publicaties
Bankreknr. NL62 INGB 00000 99008  t.n.v. Andringa Stichting Kollum

 

Adspirant penningmeester ASB / Aspirant ponghâlder fan ASB
Cécile van Tuinen – Andringa (HA1213)
ASB lid

 

 

Foto Ida

Algemeen adjunct / Algemien adjunkt
Mw. Ida Okx – Andringa  (LE213) te Almere Buiten
Beheer Andringa boeken en andere publicaties

 

 

Notulist
Giny Andringa (LA1311)
ASB lid

 

 

Contactpersoon tussen ASB en ASW / Kontaktpersoan tusken ASB en ASW
Marc Andringa (PA12212)
ASB lid

 

 

Website beheer en coördinator / Webside behear en koördinator
Bart van der Kolk  (HA12)

 

 

 

Assistent Website beheer  / Assistint webside behear
Ted Andringa (PA12211)

 

 

 

naar boven