Werkgroepen

Werkgroep Andringa Staach Nijs en ASNE
Mw. Tsjikke Andringa (YB) te Veenwouden  (eindredactie)

Werkgroep Website Andringa Online
Mw. Elske Hoep – Andringa (ZG)  te Molenhoek (coördinator) (niet actief)
Dhr. Tolé Hoep te Molenhoek (redacteur)  (niet actief)
Dhr. Bart van der Kolk (HA) te Nijmegen (eindredacteur / webmaster)

Werkgroep Andringa Boek 3 (niet meer actief)
Mw. Tsjikke Andringa (YB) te Veenwouden (coördinator en redacteur)
Dhr. Herman Andringa  (NB) te  Oldeholtpade (redacteur)
Dhr. Piter Andringa (YB)  (grafisch vormgever)
Dhr. Ype Brouwers  (genealoog)

naar boven