Home / Thús

Wolkom Thús op de officiële website van de Andringa Stichting.

Achttien generaties geschiedenis en stambomen van de Friese families Andringa vanaf 1450.

 

 

Het Andringa wapen, zoals geregistreerd in 1983 door de Fryske Rie foar Heraldyk. De nakomelingen van Tyard Andringha van Akkrum zijn gerechtigd dit wapen te voeren.
Klik hier voor meer info over ons wapen.

 


Het Aldfaer project.
De Andringa Stichting heeft de drie  Andringa Boeken (1983/1996/2016) gedigitaliseerd en gepubliceerd op deze website.
Alle genealogische gegevens zijn inmiddels ingevoerd in het Friese genealogie programma Aldfaer en hebben nu AB3 status met update ASNxx.  Jaarlijks worden de stambomen bijgewerkt met de nieuwste gegevens.
 Lees meer Zie pagina  Stambomen / Parentelen.

perkamentASN abonnees en donateurs van de Andringa Stichting kunnen het wachtwoord voor de stamboompagina’s aanvragen bij het secretariaat.
Sinds 1 november 2020 is het wachtwoord aangepast.

Uw eigen Andringa-code (2 hoofdletters met een aantal cijfers) vindt u op de enveloppe van ASN.

Alle Friezen zingen / sjongeFries paard met Friezin in kostuum
Friesche Volkslied
Fryske Ferskes
Lemster mannenkoor   Wêr de dyk it lân omklammet
Leeuwarden  Draarorgel “De Gouwe”
In Nije Dei    De Kast – Siep van de Ploeg
Nynke Laverman   sjongt Slauwerhof Fado triste
Simmer 2000 – Boerebûterfeart Nei Omsk  Rients Gratema (80 jaar)

Fries volkslied   Anneke Douma (met ondertiteling)

boerebutterrients gratama

Puzzle voor genealogen  I’m My Own Grandpa


Interessante historische websites over Friesland

Afbeelding_4_biggerCanon van de Friesche geschiedenis  11 en 30
De Stichting Alde Fryske Tsjerken
Stinsen en States in Friesland


Deze website wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd. Aanvullingen en fouten zijn dan ook van harte welkom via het secretariaat va
underconstruction2n de Andringa Stichting.

naar boven