Het Andringa wapen

Het Andringa wapen, zoals geregistreerd in 1983 door de Fryske Rie foar Heraldyk.
De nakomelingen van Tyard Andringha van Akkrum zijn gerechtigd dit wapen te voeren.

Het wapen van Poppe Tyaerdts Andringa  63  (1515-1565) in kleur stond model voor het definitieve Andringa wapen.
Het nageslacht van Poppe van Andringa is uitgestorven. Dit is mogelijke de reden dat dit wapen niet verder gebruikt kon worden.

tekst verder aanpassen

 

 

Het wapen met helm en hert is recent opgedoken bij het Fries instituut der Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

 

 

 Uit ASN50 – jubileum nummer destijds in 2009 (ta)

VAN FOTO TOT BORDUURPATROON…

Zie verder

 

 

Uit het archief van Sjoerd Andringa , oud-voorzitter

Zie II in bovenstaande tekst. Pagina 77/78 in Andringa Boek 1