Het Andringa wapen

Het Andringa wapen, zoals geregistreerd in 1983 door de Fryske Rie foar Heraldyk.
De nakomelingen van Tyard Andringha van Akkrum zijn gerechtigd dit wapen te voeren.

Uit het archief van Sjoerd Andringa , oud-voorzitter

Het wapen van Poppe Tyaerdts Andringa  63  (ovl. 1565) in kleur stond model voor het definitieve Andringa wapen .
Zie II in bovenstaande tekst. Pagina 77/78 in Andringa Boek 1