Jhr. Willem van Andringa de Kempenaer (MA211-2)

1996 Willem vAdK (MA2112) met Sjoerd AndringaSamen met onze toenmalige voorzitter Sjoerd Andringa (ZG2114) en zijn vrouw Janke bezochten we in november 1991 jonkheer Willem in zijn luxe appartement in Wassenaar. In Andringa Staach Nijs 21 is een uitgebreid artikel over hem opgenomen inclusief een fraai getekende kwartierstaat van Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer, die wij toen van hem kregen. Hij vertelde zeer openhartig en boeiend over zijn familie, maar bij de kennismaking stelde hij zich voor als ‘De Kempenaer’…

Vlak na WOII trad Jhr. Willem van Andringa de Kempenaer als reserveofficier tot de ‘Nederland-sche Militaire Missie bij den Geallieerden Bestuursraad in Duitschland’. In de rang van luitenant-kolonel werd hij belast met de waarneming van het Nederlandse Consulaat Generaal te Düsseldorf, met als ambtsgebied het land NordrheinWestfalen. Verder bekleedde hij diverse functies in organisaties van het Nederlandse bedrijfsleven. Jhr. Willem is vanaf 1932 t/m 1982 werkzaam geweest bij het grafisch bedrijf van Joh. Enschedé en zonen te Haarlem; jarenlang als directeur, verder als voorzitter van bestuur en als gedelegeerd commissaris. Zijn moeder was een dochter van Johannes Enschedé. Voor zover ik weet worden niet alleen onze bankbiljetten, maar ook onze postzegels nog steeds bij dit wereldberoemde grafische bedrijf gedrukt.

Na zijn pensionering is het echtpaar van Andringa de Kempenaer – Matthes in 1977 formeel geëmigreerd naar de VS. Je zou kunnen zeggen dat zij, vooral na een bezoek aan een bevriend echtpaar in Californië ‘verliefd’ werden op Amerika en met name de plaats Santa Barbara. Hier zijn ze gaan wonen om te genieten van hun ‘second half of life’, zoals onze gastheer het uitdrukt. Een echtpaar dat houdt van reizen, nieuwe mensen ontmoeten, vrienden en familie ontvangen in hun riante woning. Kort voor zijn vijfenzeventigste verjaardag vestigen ze zich opnieuw in Nederland, nu in deze grote  en van alle gemakken voorziene serviceflat, sfeervol ingericht met o.a. meubelair uit de voormalige Andringa state te Lemmer en aan alle muren talloze schilderijen en portretten van zijn voorgeslacht.

Jhr. Willem van Andringa de Kempenaer (geb. in 1910), was enkele maanden voor ons bezoek, net weduwnaar geworden na een gelukkige echtvereniging van 53 jaar. Zijn vrouw Machteld Matthes overleed op 18 aug. 1991; hun huwelijk bleef kinderloos. Zijn familie wordt op dat moment nog vertegenwoordigd door zijn verre neven Julius en Martinus en zijn zuster Henriette.
In 2000 komt er ook een eind aan zijn leven, 90 jaar oud. Een lange rij advertenties uit het Haarlems Dagblad van 18 mei ligt hier voor me. ‘Onze dierbare, bijzondere en charmante oom en oudoom; onze zeer genegen zwager, oom en oudoom; onze zeer geliefde neef, oom en oudoom; onze geliefde en onvergetelijke oom en oudoom; namens de commissarissen en directie van Joh. Enschedé B.V. en tot slot door de Broederschap ‘Trou moet Blijcken’, die afscheid neemt van een begenadigd en spiritueel rederijker, haar oud-Keizer en erelid Jonkheer W. van Andringa de Kempenaer.
Tsjikke Andringa (YB12214)

Jhr. Willem te paardJhr. Willem was officier in het korps Rijdende Artillerie te Arnhem, de z.g. Gele Rijders.
In 1948 escorteerde hij met twee andere officiëren de koets van Koningin Juliana bij haar inhuldiging in Amsterdam en Den Haag.

 

Naschrift
Met het overlijden van Jhr. Willem is deze tak van het geslacht van Andringa de Kempenaer uitgestorven. Via de genoemde neven Julius en Martinus De Kempenaar is gelukkig nog wel jong leven mogelijk. De toevoeging van Andringa lijkt echter niet gebruikt te worden. (bvdk)