Links en bronnen

Genealogische websites
Tresoar Leeuwarden Provinciaal Rijks Archief en Beeldbank HCL Leeuwarden
Historisch Centrum Leeuwarden met Beeldbank
HISGIS Fryslân   Historisch geografische database voor Friesland
Alle Friezen   die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie FryslΓΆn.
De Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
Mensenlinq  Site over overlijdensberichten
Ype Brouwers     Genealoog, werkt o.a. voor de  Andringa Stichting.

11 en 30 Canon van de Friesche geschiedenis
Stinsenboek Overzicht van de Stinsen en States in Friesland
De Stichting Alde Fryske Tsjerken

Skûthûs in Warten De historische scheepswerf uit 1770 van Hessel Bôtes van der Kolk (1768-1855),  naamgever van de familie van der Kolk, heeft tegenwoordig een horecabestemming met jachthaven in Wartena.
Website helaas niet meer in gebruik.

Aldfaer Hét gratis stamboomprogramma
Website van onze genealoog Ype Brouwers

Andere familie websites
van der Kolk Online  Over de familie “van der Kolk” vanaf Lolcke Gerrits, de “Koning van Wartena”.
Met links naar de geschiedenis van de familie Jorna in Warga en Wijtgaard.
Wijtgaard.
Jornahuys

Boekema State Een uitgebreide site over de verschillende geslachten Boekema door dhr. Cor Boekema in Canada
Meindert Informatie over meerdere families in Friesland door Meindert van der Meulen – Bussum
Families Sinnema Veel info over de families Sinnema uit Friesland door dhr. Ben Sinnema – Zevenbergen
Stichting Galama / Galema
Hettinga Stichting
Jornaweb Veel info over de families Jorna / Jurna  uit Friesland   offline
Spanvis Lemmer   Uitgebreide site over Lemmer en Lemster families .  O.a. van Andringa de Kempenaer

naar boven