Afscheid voorzitters

Afscheid van onze voorzitter Duleke Kuipers-de Vries 2017 tot 2021.

Per 1 maart heeft Duleke jammer genoeg afscheid van ons bestuur genomen. Op de geplande vergadering in februari gooide de Corona pandemie roet in het eten en hebben we het op een aangepaste wijze  moeten doen.
Helaas waren de werkzaamheden voor de Andringa Stichting niet meer te combineren met haar fulltime baan. We missen haar als persoon maar ook haar inbreng en kwaliteiten.
Tijdens de vergaderingen kon ze goed naar de bestuursleden luisteren, discussiëren en haar mening ventileren. Ze had een duidelijke visie. Op democratische wijze werden voorstellen, d.m.v. stemmen, aangenomen.
Ze was goed op de hoogte van de nieuwe regels t.a.v. AVG, ANBI status ja/nee, Stichtingszaken e.a.
Als mederedacteur van het infobulletin Andringa Staach Nijs stak ze daar ook de nodige tijd in.
Op het gebied van ICT, digitalisering, onze website kon ze ons ondersteunen en begreep hoeveel werk het omvatte. Ze ging met de tijd mee qua digitalisering en stimuleerde ons hierin. Stuurde linkjes door om de website nog professioneler te maken. Bij het overleg van de websitewerkgroep nam ze actief deel en was een kundig gesprekspartner voor ons.

In haar afscheidsbrief schreef ze nog een reeks agendapunten voor onze komende vergadering in juni.
Duleke bedankt voor alles wat je hebt bijgedragen in onze stichting.

Afscheid Herman Andringa
bestuurslid, secretaris en voorzitter tussen 1988 en 2016.

Na de laatste Andringa familiedag (2016) in Sneek heeft onze voorzitter Herman Andringa afscheid genomen als voorzitter. Hij heeft gelukkig wel toegezegd als adviseur en “stukjesschrijver” beschikbaar te blijven.

P1070747aTer gelegenheid hiervan waren er cadeaus bij de koffie en werd er een groepsfoto van het bestuur gemaakt. Ook de onafscheidelijke muze’muis  van Herman was hierbij natuurlijk aanwezig. Daarna werd Herman letterlijk in de bloemetjes gezet in een  alternatieve natuurtuin.

P1070749

P1070777

P1070765

Zie voor een profielschets van Herman bij Bijzondere Andringa’s