De stichting

Van de oude Friese familienaam Andringa zijn er momenteel ruim 4000 naamdragers bekend, mannen en vrouwen verdeeld over 13 verschillende families.  Onze Aldfaer  databases bevatten bovendien ruim 3000 aangetrouwde personen.

De Andringa Stichting is een kleine organisatie, ooit ontstaan en begonnen als werkgroep op initiatief van drs. Ype Brouwers. 1 oktober 1985 is  de Andringa Stichting officieel opgericht. In twee boekwerken werden de verschillende geslachten met de naam Andringa in kaart gebracht. Ook de sates met de naam Andringa zijn in de boeken beschreven. Er wordt hard gewerkt aan het digitaliseren van de Andringa-boeken. Tegelijkertijd wordt genealogische  informatie geactualiseerd. Digitalisatie en actualisatie dienen uit te monden in een derde uitgave.
De stichting heeft een klein bestuur. Er wordt gewerkt met werkgroepjes om bepaalde taken uit te voeren. De activiteiten worden op basis van vrijwilligheid uitgevoerd.  Alle uitgaven voor de stichting, het familiebulletin, digitaliseren en dergelijke worden betaald uit bijdragen en giften. Bestuur- en werkgroepleden ontvangen geen onkosten en geen reiskosten.
Een maal in de vier jaar wordt een landelijke familiedag gehouden, waarvan het accent ligt op gezelligheid en familiecontacten. Het bestuur doet verslag over de afgelopen jaren en vraagt instemming voor haar plannen. Voor deze dag in een schrikkeljaar wordt elke keer een origineel en aantrekkelijk programma samengesteld met voldoende ruimte om met elkaar te kunnen praten.

Doel van de stichting is:
1) voorouderonderzoek verrichten, waarvan de resultaten gepubliceerd worden.
2) het bevorderen van familiecontacten, het aanhalen van familiebanden, door het organiseren van een reünie voor binnen- en buitenlandse Andringa’s.
3) het uitgeven van een halfjaarlijks familiebulletin, Andringa Staach Nijs (Nederlands en Engels), waarin plaats is voor familieberichten, artikelen en mededelingen.
4) het online brengen en uitbreiden van deze website.

U kunt donateur worden van de Andringa Stichting door voor 10 euro / jaar een abonnement te nemen op
Andringa Staach Nijs   het familiekrantje van de Andringa Stichting.
Als abonnee hebt u via een wachtwoord tevens toegang tot de stamboompagina’s.
Uiteraard zijn andere giften ook van harte welkom.

Contact met de Andringa Stichting
voor alle informatie,
voor fouten en aanvullingen stambomen etc.,
voor bestellingen van boeken, verjaarskalender en poëzieboekje
voor aanvragen wachtwoord voor de stamboompagina’s  :

Secretariaat Andringa Stichting
Leeuwerikstraat 5
9269NB Veenwouden
Telefoon : 0511-472207
E-mail :  andringastichting@hetnet.nl

Banknr. : NL62 INGB 00000 99008 t.n.v. Andringa Stichting Kollum
KvK nr. : 41002540

naar boven