Marja Andringa (GA12111) Borduurpatroon Andringa Wapen

VAN FOTO TOT BORDUURPATROON…

Ongetwijfeld is iedereen die in het bezit is van Andringa boek deel 1 (1985) er van op de hoogte dat op blz. 79 een losse foto in kleur is toegevoegd van het Andringa wapen, destijds getekend door dhr. Piet Bultsma en geregistreerd in 1983 door de Fryske Rie foar Heraldyk. (Kijk ook eens bij de website van Heraldisch Atelier Bultsma).

“De nakomelingen van Tyard Andringa van Akkrum zijn gerechtigd dit wapen te voeren.“ staat in Andringa Boek 1 bij het onderschrift van de foto te lezen. Op de voorgaande bladzijden staan meerdere Andringa wapens, getekend door Tsjerk Andringa (ZG 21133), waarbij voor elk wapen een korte toelichting door drs. Ype Brouwers, onze genealoog, die voor de totstandkoming van beide Andringa boeken een zeer grote rol heeft gehad.

Zo’n 25 jaar geleden heeft Ger Andringa (GA 1211) geprobeerd het Andringa wapen op de foto uit boek 1 te verwerken tot een borduurpatroon, zijn moeder Stien (GA 121) wilde het wapen graag borduren. Maar dat overbrengen van een foto op ruitjespapier viel nog niet mee. (We spreken over midden tachtiger jaren, de computer was nog maar nauwelijks in beeld…) Vooral de felle uitdrukking op de kop van het rendier was moeilijk om in ruitjespatroon te tekenen. Na diverse pogingen heeft Ger het grote vel ruitjespapier opgerold en in een koker gestopt.

Enkele jaren later heeft hij de koker aan zijn dochter Marja (GA 12111) mee naar huis gegeven om ook een keer een poging te doen. Na een teleurstellend resultaat om met behulp van een computer de foto te rasteren, is de koker in een hoek gezet. Ongeveer een jaar daarna kwam zij die koker weer tegen en zij begon met goede moed. Haar vader had al een doorzichtig plastic bedrukt met een raster over de foto van het wapen geplakt. Dagenlang is Marja toen bezig geweest om met potlood het raster en het wapen over te nemen op haar grote vel ruitjespapier. Elk hokje heeft ze daarna in kleur weergegeven, elk hokje van 5×5 mm. dus ingekleurd met viltstift… Toen ze bijna klaar was, belde haar vader: oma Stien zou toch heel graag het wapen willen borduren!  Hij was er niet van op de hoogte dat Marja inmiddels met de voltooiing van het borduurpatroon bezig was. Even later kon oma aan de slag!

Een paar weken geleden kreeg ik een digitaal voorbeeld van het Andringa wapen als borduurpatroon. Marja heeft haar originele op ruitjespapier getekende wapen omgezet op de computer. Wij geven het een ereplaats in ons jubileumnummer, veel borduurplezier gewenst! Het is ook toegankelijk op het internet via: www.andringa.nl/borduurpatroon.jpg. Onlangs kreeg Marja het geborduurde wapen weer terug; oma Stien is in oktober 2009 overleden.

Marja, reuze bedankt voor je geweldige inzet!!!              Tsjikke Andringa (YB)