Genealoog Ype Brouwers

Genealoog Ype Brouwers   (aangepast febr. 2022)

In 1996 verscheen Andringaboek 2 en in 2016 Andringaboek 3. Deze boeken vormden een aanvulling op het eerder uitgegeven Andringaboek dat in 1985 was verschenen. Dat deze drie boeken, nu pronkjuwelen van onze familie, überhaupt konden uitkomen is vooral te danken aan Ype Brouwers (geb. 9 aug. 1949). Ere wie ere toekomt, want hij is de persoon die daarvoor verantwoordelijk is.
Al jong was hij gebiologeerd door genealogie. Hij nam als eerste het initiatief en wist een grote groep van Andringa’s te enthousiasmeren om daarna samen met hen en vele vrijwilligers het monnikenwerk te verrichten wat resulteerde in de uitgave van het eerste Andringaboek. Jaren later volgden de Andringa familieboeken deel 2 en deel 3.
Deze boeken kunnen worden gezien als momentopnames van de genealogie van het geslacht Andringa. Het werk is nooit af, tenzij het geslacht uit zou sterven. En daar ziet het vooralsnog niet naar uit. Met de resultaten van het onderzoek naar de families Andringa heeft Ype Brouwers naam gemaakt in beroepskringen. Veel vakgenoten konden zich in die tijd niet voorstellen dat  een genealogie mogelijk zou zijn voor families met een dergelijke omvang als de onze. Het lukte.
De relatie tussen de beroepsgenealoog Ype en de families Andringa, sinds lange tijd de Andringa Stichting, is gebleven. Zo leverde Ype ook belangrijke bijdrages aan het tweede en derde boek, met name door verdere uitwerking van de families van Oldeboorn en Welsrijp.
Vanaf 2016 is er nog steeds met regelmaat contact, terwijl Ype zo nu en dan bijdragen levert aan ons familiebulletin. Het speuren in oude bronnen, het graven in archieven, leidt dikwijls tot nieuwe ontdekkingen. Voorouderonderzoek en nieuwsgierigheid kennen geen einde.

Bestuur Andringa Stichting, mede namens Ype Brouwers

naar boven