Van Andringa de Kempenaer (MA)

Regnerus Livius
van Andringa de Kempenaer (MA)

24 maart 1752  (’s Hertogenbosch) – 3 december 1813 (Arnhem) was een Nederlands staatsman. Hij is de stamvader van het adellijke geslacht  van Andringa de Kempenaer.

De naam Van Andringa werd in 1752 aan de naam De Kempenaer toegevoegd toen het grietmannengeslacht van Andringa dreigde uit te sterven. De twee bejaarde ongehuwde broers Regnerus (M222) en Livius (M224) verzochten hun neef Hendrik de Kempenaer (M2211) zijn aanstaande vierde kind (mits het een zoon zou zijn)  de naam  van Andringa de Kempenaer mee te geven met de voornamen van zijn oudooms Regnerus en Livius. Daarbij werd de belofte gedaan dat hij testamentair behoorlijk zou meedelen in hun aanzienlijke erfenis. Hendrik had hier tegen niet de minste bezwaren en het kind was inderdaad een zoon. Hij is de stamvader (MA) van het adellijke geslacht  van Andringa de Kempenaer.
(zie Andringa Boek 3  pagina 198).

Bijdrage van Tsjikke in ASN71
Het gezin van Jkvr. Josine Emilie van Andringa de Kempenaer (MA11-5) en Jhr. Mr. Idzert Frans van Humalda van Eysinga, in 1869 met de kinderen. V.l.n.r. Amelia Gerardina van Humalda van Eysinga, Tjaard Anne Marius Albert van Humalda van Eysinga en Frans Julius Johan van Humalda van Eysinga. Een jaar later overleed Josine op 23 jarige leeftijd na de geboorte van haar vierde kind.
Jhr. Mr. Idzert Frans van Humalda van Eysinga, hertrouwde op 21 augustus 1875 te Leeuwarden met Tjallinga Aurelia Wilhelmina Camstra van Andringa de Kempenaer (MA2-1). Hij bekleedde tal van functies in de Staten van Friesland en de Staten Generaal in Den Haag.

Klik hier
voor de stamboom van het geslacht van Andringa de Kempenear voor zover bekend bij de Andringa Stichting.

Klik hier
voor meer info over het geslacht van Andringa de Kempenaer op de uitgebreide Lemster Spanvis website.

Zerk HogebeintemZerk op het familiegraf te Hogebeintem.

naar boven