Stambomen

Wachtwoord
ASN abonnees en donateurs van de Andringa Stichting kunnen het wachtwoord voor de stamboompagina’s aanvragen bij het secretariaat.
Sinds 1 november 2020 is het wachtwoord aangepast.

Uw eigen Andringa-code (2 hoofdletters met een aantal cijfers) vindt u op de enveloppe van ASN.

Stambomen.

In 2016 is het Andringa Boek 3 gepresenteerd op de Andringa dag in Sneek.  De website werkgroep heeft daarna alle nieuwe gegevens na Boek 3 en eventuele correcties verwerkt in de parentelen.  In het Andringa Staach Nijs (ASN ) info bulletin staan eens per jaar alle wijzigingen/aanvullingen, die door de werkgroep aangepast worden. De laatste update laten we zien met de aanduiding AB3+ASNxx.

De website werkgroep.