Stambomen

Wachtwoord
ASN abonnees en donateurs van de Andringa Stichting kunnen het wachtwoord voor de stamboompagina’s aanvragen bij het secretariaat.
Sinds 1 november 2017 is het wachtwoord aangepast.

Uw eigen Andringa-code (2 hoofdletters met een aantal cijfers) vindt u op de enveloppe van ASN.

Vermelding AB3 + ASN64 bij de parentelen .
De website werkgroep is druk bezig alle parentelen na te kijken aan de hand van Andringa Boek 3 . Er zijn tot april 2016 gegevens  in het boek toegevoegd die nog niet compleet op de website staan.
Als alle gegevens uit Andringa Boek 3 in een bepaalde parenteel zijn verwerkt + de wijzigingen die in het laatste even nummer van de ASN64 staan, zetten wij deze voortaan op het overzicht van de parentelen.

Eens per jaar worden wijzigingen doorgevoerd na het uitkomen van de ASN in oktober waarna de aanduiding AB3+ASNxx  wordt toegevoegd.

De website werkgroep