Brief bestuur 02-04-2022

Aan allen die zich hebben aangemeld voor de Andringa Familie dag
te Hindeloopen op 18 juni 2022

Feanwâlden 2 april 2022

Dag Andringa’s en hen die er aan verwant zijn

De ene ramp na de ander volgt zich op, eerst corona met de vele beperkende maatregelen waardoor onze in 2020 geplande Andringa Familiedag niet door kon gaan. We hebben er toen over gesproken om dan maar een schrikkeljaar over te slaan, maar uiteindelijk vonden wij dat toch te lang duren. Er kwam een nieuw voorstel en wel om op 18 juni 2022 alsnog een Familiedag te houden in Hindeloopen en opnieuw in hotel/restaurant ‘De Brabander’.

Maar door de opvang van diverse groepen vluchtelingen uit Oekraïne in ons land, komt sinds enkele weken ook hotel/restaurant ‘De Brabander’ voor die groep uit het oorlogs-gebied in aanmerking. De ruimte waar wij onze familiedag zouden houden, is daardoor de komende maanden niet meer voor onze deelnemers voor die familiedag beschikbaar. Natuurlijk wensen wij de vluchtelingen uit het oorlogsgebied een veilige plek toe, maar dit betekent wel dat de Andringa reünie daar niet kan plaatsvinden. Ook is er gezocht naar alternatieven òf in Hindeloopen òf in de naaste omgeving, maar helaas, dat blijkt op korte termijn niet mogelijk.

Dat betekent dat de 12e Andringa Familiedag op 18 juni 2022 niet door kan gaan, jammer!

Degene die zich al heeft aangemeld, krijgt hierover persoonlijk bericht en de mensen die reeds geld hebben overgemaakt, krijgen dat binnenkort weer teruggestort op hun eigen bankrekening. Als Andringa Stichtings Bestuur betreuren wij het uitermate, dat we deze mededeling moeten doen. Wellicht is er in het volgende schrikkeljaar toch een mogelijkheid om wel zo’n dag te organiseren.

Met vriendelijke groet,
mede namens het Andringa Stichting Bestuur,
Tsjikke Andringa, secretariaat Andringa Stichting te Feanwâlden.