Aanmelding 18-06-2022

Aanmeldingsformulier Andringa familiedag

Ondergetekende, familiecode (zie adressering)    ………………..

Naam   …………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………….

Postcode …………………         Woonplaats      …………………………………

deelt mede dat de volgende persoon komt / personen komen op

de 12e  ANDRINGA familiedag die gehouden wordt op zaterdag 18 juni 2022

Roepnaam Achternaam Woonplaats
…………………….. ……………………… ……………………
…………………….. ……………………… ……………………

Hij / zij heeft o.v.v. familiecode en naam op………………………… (datum)

€     …,………… voor deelname familiedag overgemaakt.

(per volwassene   € 45,– voor deelname aan de 12e Andringa familiedag
en per kind (t/m 12 jr.) € 25,- op

NL62 INGB 00000 99008 t.n.v. Andringa Stichting, Waterlelie 5, 9291 JP Kollum via eigen IBAN rekening nummer:         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HANDTEKENING

Dit aanmeldingsbriefje kunt u uitprinten (zie 3 streepjes rechts boven)
en ingevuld opsturen naar het Secretariaat van de ANDRINGA STICHTING,
p/a Leeuwerikstraat 5, 9269 NB Veenwouden of p/a Ljurkstrjitte 5,                                   9269 NB Feanwâlden

Misschien heeft u voor de familiedag dieetwensen of zijn er andere opmerkingen / aanvullingen? Die kunnen hieronder worden genoteerd.

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
O          wil graag met iemand meerijden        (tel.nr.: ) O