De Familie van Dronrijp (ZE)

Het boerengeslacht Andringa van Dronrijp bestaat uit slechts twee generaties. De familie is hervormd, hoewel van oorsprong wellicht doopsgezind.
Stamvader, aan wiens naam het geslacht de achternaam ontleent, is Anders Tjalles (ZE), landbouwer te Dronrijp, die aldaar op 16 mei 1734 Inske Gosses van Oudkerk trouwt. Zij laten geen kinderen dopen. Inske is vrij spoedig al overleden en Anders hertrouwt te Dronrijp 16 febr. 1744 Trijntje Tjebbes. Uit het eerste huwelijk stamt de enige ons bekende zoon: Tjalle Andries Andringa (ZE1)

Parenteel Dronrijp ZE  
Kwartierstaat Dronrijp  ZE

terug naar pagina Parentelen