De Familie uit de Legean (ZG)

Parenteel Legean ZG      ASN78

De familie uit de Legean (ZG)
De Legean is de laaggelegen landstreek (Fries: Lege Geaen) tussen het Snekermeer en de oude Middelzeedijk ten noorden van Rauwerd. Het omvat o.a. de grietenij/gemeente Rauwerderhem die in 1983 is opgegaan in de gemeente Boarnsterhim en later gedeeltelijk bij de gemeente Leeuwarden is gevoegd (2013).
De familienaam Andringa duikt in deze familie pas op na 1811 en is mogelijk afgeleid van de voornaam Andries.
Uitwerking van de genealogie begint bij Sybren Wybrens II die in december van dat jaar is overleden. Daaraan voorafgaand eerst een kort stamreeksje, beginnende met diens grootvader Sybren Wybrens I.

The ‘Legean’ is a lowland area situated between Sneek Lake and the old Middle Sea Dike north of Rauwerd. The region is below sea level (Legean (Lege Geaen): Low Area).
Since the actual rearrangement of counties in the province of Friesland, the county of Rauwerderhem merged into the county of Boarnsterhim (1983) and recently
into the county of Leeuwarden (2013).
The Andringa family name appears only after 1811 in this family line and was probably derived from the Christian name ‘Andries’. The description of this genealogy starts with Sybren Wybrens II, who died December 1811. As an introduction we give a summary of the family line, starting with the grandfather Sybren Wybrens I.

terug naar Startpagina Parentelen