De Familie van Lemmer (ZH)

Parenteel Lemmer ZH  AB3+ASN78 
Kwartierstaat Lemmer ZH

De familie van Lemmer (ZH)
Uit de Stellingwerven stamt een familie, die zich sedert 1811 met de naam ‘van Andringa’ tooit. Voordien  komt deze naam in de familie niet voor en het is duister waarom de weduwe van Sake Lykles te Lemmer tot de naam besluit. De familie is hervormd, velen zijn timmerman. Binnen de familie is al eens eerder onderzoek naar de afkomst verricht; van die resultaten is hier dankbaar gebruik gemaakt.
De oudst bekende familieleden zijn Trijntje, Antje, Meine en Sake Lyckles. Trijntje trouwt te Leeuwarden 9 mei 1717 de guarde du corps Fedde Jochums; Antje wordt de vrouw van Claas Ates te Heerenveen; Meine is fiscaal en notaris te Lioessens en hun broer Sake Lyckles trouwt te Oldeholtwolde omstreeks 1706 Jeltien Gerrits, dochter van Gerrit Geerts en Hinke Wybes.
Een jaar of acht later is Sake al overleden; hij laat drie kinderen na: Gerrit Sakes te Blesdijke; Aukje Sakes (ged. te Oldeholtwolde 20 okt. 1709), die de vrouw van Hilke Andringa (P12) wordt en tenslotte Lykele Sakes, koopman, geb. in 1711. Het is niet denkbeeldig dat de familie van Lemmer hun achternaam betrok van deze oom Hilke (P12), afkomstig uit Kuinre en Enkhuizen.
We beginnen deze genealogie met Lykele Sakes (ZH)

In the Stellingwerven, the South-Eastern part of Friesland, a family is known since 1811 as ‘van Andringa’. Before then the name does not appear in this family and it is not clear why the widow of Sake Lykles in Lemmer chose this name. Many members of this reformed family are carpenters. From within this family a search for the ancestors has been done before, the results of which we are glad to be able to use here.
The eldest known relatives are Trijntje, Antje, Meine and Sake Lykles. Trijntje marries at Leeuwarden May 9th 1717 soldier (guarde du corps) Fedde Jochums; Antje marries Claas Ates at Heerenveen; Meine works as a taxcollector and notary at Lioessens and their brother Sake Lyckles marries around 1706 at Oldeholtwolde Jeltien Gerrits, daughter of Gerrit Geerts and Hinke Wybes. Sake died some eight years later, leaving three children: Gerrit Sakes at Blesdijke, Aukje Sakes, baptised at Oldeholtwolde 20 October 1709, Hilke Andringa’s future wife (P12) and finally Lykele Sakes, merchant, born in 1711. It is likely that the family of Lemmer chose the surname of their uncle Hilke Andringa (P12) from Kuinre and Enkhuizen.
We start this genealogy with Lykele Sakes (ZH).

terug naar pagina Parentelen