De Familie van Marssum

Parenteel Familie van Marssum

De familie van Marssum (V)     Va,Vb,Vc

De hervormde boerenfamilie Andringa die uit Marssum stamt, dankt haar naam aan de Andringa-sate aldaar. De sate kreeg op zijn beurt in eerdere tijd de naam over van leden van het oude geslacht Andringa. In 1640 is Teth van Andringa (63211) nog eigenaar van de sate, stem 11 van Marssum. In 1680 wordt deze gekocht door notaris Epaeus Wielinga en zijn vrouw. Huurder is dan Iets Tyepkes, weduwe van Aucke Hansen. De sate is 85 pm. groot. In 1698 is Wielinga, dan oud burgemeester van Leeuwarden, nog steeds eigenaar.

De achternaam Andringa duikt in de derde generatie nakomelingen van Aucke Hansen en Iets Tyepkes voor het eerst op en wordt later (met name sedert 1811) ook in andere stagen van de familie gebruikt. We beginnen de genealogie met:

The reformed protestant family of farmers from Marssum owe their name to the Andringa estate in that village. In early times the estate was named for members of the old Andringa-family. In 1640 Teth van Andringa (63211) is still the owner of the estate number 11 of Marssum. In 1680 the notary Epaeus Wielinga and his wife bought it. At the time it was rented by Iets Tyepkes, the widow of Aucke Hansen. The estate has 85 acres of land. In 1698 Wielinga, by then ex-mayor of Leeuwarden, is still the owner.

The surname of Andringa first appeared in the third generation of Aucke Hansen’s and Iets Tyepkes’ descendants and later on (especially since 1811) the name is also used in other lineages of the family. We start the genealogy with: