De Familie van Schettens (IA)

(voorheen ZK)

In 1811 neemt Antje Rintjes , weduwe van Willem Wopkes  (intro tekst volgt nog)  

Uit nader genealogisch onderzoek is gebleken dat de Familie van Schettens  kan worden aangesloten bij de familie van Akkrum. (ZK1 = IA)

Parenteel I
Parenteel IA      AB3 status
Kwartierstaat IA