Stambomen

Wachtwoord
ASN abonnees en donateurs van de Andringa Stichting kunnen het wachtwoord voor de stamboompagina’s aanvragen bij het secretariaat.
Sinds 1 november 2020 is het wachtwoord aangepast.

Alle manlijke Andringa’s met nageslacht zijn gecodeerd. Vrouwelijke Andringa’s krijgen vanaf 2014 ook een code als zij en hun kinderen de naam Andringa hebben meegekregen.
Uw eigen Andringa-code (2 hoofdletters met een aantal cijfers) vindt u op de enveloppe van ASN.

Zie Andringa familie codes

Stambomen.

In 2016 is het Andringa Boek 3 gepresenteerd op de Andringa dag in Sneek.  De website werkgroep heeft daarna alle nieuwe gegevens na Boek 3 en eventuele correcties verwerkt in de parentelen.  In het Andringa Staach Nijs (ASN ) info bulletin staan eens per jaar alle wijzigingen/aanvullingen, die door de werkgroep aangepast worden. De laatste update laten we zien met de aanduiding AB3+ASNxx.

De website werkgroep.